Afspraken

Ons koor is best wel een flinke groep. Om alles gesmeerd te laten verlopen, willen we met jou de volgende afspraken maken:

 • De kalender met repetitiedata is steeds te raadplegen op de site van onze koren. Ga regelmatig eens kijken!

 • Kan je niet komen, dan verwittig je ons op voorhand per email ten minste 1 dag op voorhand.Dat kan via het  mailadres lawhyborsbeek@gmail.com.

 • Elke repetitie start om 20u15 en eindigt om 21u15.Kom zeker op tijd, zodat je het inzingen niet mist.

 • Bij het binnenkomen van de repetitiezaal duid je je naam aan op de aanwezigheidslijst.

 • Elk koorlid heeft z’n eigen koorkaft met partituren.Je brengt deze kaft uiteraard mee naar elke repetitie.Draag er zorg voor.

 • Partituren zijn eigendom van het koor en mogen niet zomaar gekopieerd worden.

 • We rekenen op jullie enthousiaste medewerking zodat de repetities vlot en aangenaam verlopen.

 • In de repetitiezaal mag niet gegeten worden.Je kan wel water meebrengen om je keel te smeren tijdens het zingen.Frisdranken zijn niet goed voor de stem, dus die laten we thuis.

 • Er is geen opvang voor de repetitie en er is ook geen nabewaking.

 • Tijdens de repetitie komen er geen ouders in de gang en ook niet in de zaal.

 • Als ouders iets willen melden aan de koorleiding, dan kan dat voor of na afloop van de repetitie, of via het mailadres.

 • Optreden is verplicht in kooruniform: dit is een zwarte lange broek en het Groot Lawijt T-shirt (wordt voorzien door het koor zelf).

 • Via de Vlaamse Koorfederatie ‘Koor en Stem’ is elk ingeschreven koorlid verzekerd bij de verplaatsing van en naar, alsook tijdens repetities en optredens.